Klauzula rebus sic stantibus
Ząbki, Marki +48 695 861 909 PON.-PT.: 7.00 - 22.00 mwaskancelaria@protonmail.com

Klauzula rebus sic stantibus a zasada autonomi woli stron

Maciej Waś

2014-04-25

Zasada autonomii woli stron i swobody zawierania umów są dopełniane przez klauzulę rebus sic stantibus. Strony zawierając umowę kształtują ją zgodnie ze swoim interesem, jednak na skutek zmienionych okoliczności może okazać się, że kształt umowy został na tyle drastycznie zmieniony, że strony nie zdecydowałyby się na zawarcie kontraktu w takim kształcie. Mimo więc że klauzula RSS daje podmiotowi trzeciemu względem kontraktu tj sądowi możliwość przekształcenia lub zniesienia istniejącego pomiędzy stronami stosunku prawnego to odbywa się w duchu i w celu realizacji postanowień na które w rzeczywistości strony wyraziły zgodę. Twierdzenie, iż strony zawarły kontrakt korzystając z swobody zawierania umów więc muszą go wypełnić w takim kształcie jaki został ustalony niezależnie od okoliczności wydaje się sprzeczny z wykładniom celowościową zasady swobody umów.  

 

W ocenie autora można powiedzieć, iż zasada rebus sic stantibus pełni funkcję ochronną tak zasady pacta sunt servanda jak i autonomii woli stron. Koniecznie trzeba podkreślić, że taki stan rzeczy nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo obrotu wszak ustawodawca wyraźnie zastrzegł kryterium istotności przy ocenie zmiennych okoliczności   

kancelaria radcy prawnego
Maciej Waś

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Waś to kancelaria działająca na terenie całego kraju w tym w szczególności Warszawy (Mokotów, Saska Kępa, Zacisze, Wola, Praga, Białołęka), Ząbki, Marki, Zielonka, Rembertów.

 

Tel:. +48 695 861 909
E-mail: mwaskancelaria@protonmail.com

ul. Armii Ludowej 6/83, Warszawa

ul. Popiełuszki 40 Ząbki

Zajmuje się obsługa osób fizycznych i prawnych. Specjalizuje się w rozwodach, alimentach, podziałach majątku. Zakładamy spółki i fundacje, sprawdzamy umowy, porozumienia i regulaminy

 

 

Godziny pracy

 

Poniedzałek: 7:00 - 22.00

Wtorek: 7:00 - 22.00

Środa: 7:00 - 22:00

Czwartek: 7:00 - 22:00

Piątek: 7:00 - 22:00