Działalność instytutów monitorowania mediów cz. 1
Ząbki, Marki +48 695 861 909 PON.-PT.: 7.00 - 22.00 mwaskancelaria@protonmail.com

Działalność instytutów monitorowania mediów cz. 1

Maciej Waś

2016-02-26

W ostatnim czasie działalność IMM budzi coraz większe kontrowersje z punktu widzenia ich działalności. Stowarzyszenia wydawców są przekonane o braku podstaw prawnych dla czynności polegających na przygotowywaniu tzw prasówek (tj. informacji, artykułów, wypowiedzi itp. selekcjonowanych pod kątem określonych słów kluczy) na potrzeby firm

 

Zdaniem autora działanie instytutów monitorujących media („IMM”) jest działaniem nie legalnym. IMM powołuje się w swojej argumentacji na dozwoloną prawem możliwość cytowania utworów. Art. 29 prawa autorskiego stanowi, że wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku. W moim przekonaniu działalność firmy IMM nie realizuje dyspozycji przytoczonego przepisu. Cel dla którego dopuszczalne jest cytowanie jest w ustawie enumeratywnie wymieniony. Cytowanie jest uzasadnione wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku. Działalność IMM nie kwalifikuje się jako któreś z wymienionych. Ponadto zakres zapożyczenia jest tak znaczny, że nie można traktować go jako „przejęcia urywku cudzej twórczości”. Cytat nie może stanowić całości dzieła, musi on być opatrzony jakimś komentarzem, tak aby dało się jednoznacznie wyodrębnić warstwę cytatu od wkładu intelektualnego autora. Dopuszczalne jest przytaczanie całych utworów (tak jak ma to miejsce w przypadku IMM), jednak nie można poprzestać jedynie na samym przytoczeniu, bowiem w takim wypadku autor nie ma swojego wkładu w dzieło. W przypadku IMM wkładem byłby jedynie wybór, selekcja artykułów na potrzeby konkretnego opracowania. Taki sam tok rozumowania zaprezentował SN w wyroku z dnia 23 listopada 2004 W art. 29 ust. 1 Pr.aut. nie chodzi o rozmiar przytaczanego we własnym dziele utworu, lecz o ich wzajemne relacje i cel cytatu. W określonych wypadkach uzasadnione może być nawet przytoczenie cudzego utworu w całości, jeżeli następuje to w celu wyjaśniania, analizy krytycznej, nauczania lub uzasadnione jest prawami gatunku twórczości. W każdym razie jednak cytowany urywek lub nawet cały drobny utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu własnej twórczości, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne, samoistne dzieło.

kancelaria radcy prawnego
Maciej Waś

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Waś to kancelaria działająca na terenie całego kraju w tym w szczególności Warszawy (Mokotów, Saska Kępa, Zacisze, Wola, Praga, Białołęka), Ząbki, Marki, Zielonka, Rembertów.

 

Tel:. +48 695 861 909
E-mail: mwaskancelaria@protonmail.com

ul. Armii Ludowej 6/83, Warszawa

ul. Popiełuszki 40 Ząbki

Zajmuje się obsługa osób fizycznych i prawnych. Specjalizuje się w rozwodach, alimentach, podziałach majątku. Zakładamy spółki i fundacje, sprawdzamy umowy, porozumienia i regulaminy

 

 

Godziny pracy

 

Poniedzałek: 7:00 - 22.00

Wtorek: 7:00 - 22.00

Środa: 7:00 - 22:00

Czwartek: 7:00 - 22:00

Piątek: 7:00 - 22:00